O pięknie ciał niebieskich

„Spośród licznych i rozmaitych nauk i sztuk zasilających umysł ludzki, zdaniem moim, te nade wszystko zasługują, ażeby im się poświęcić i oddać z całą usilnością, które mają za przedmiot rzeczy najpiękniejsze i najgodniejsze poznania. Takimi są nauki, których przedmiotem są cudowne obroty świata, biegi planet, ich wielkości i odległości, ich wschody i zachody oraz przyczyny […]

Portugalia i hiszpańska Andaluzja – śladami Wielkich Odkrywców i dużo więcej…

Maj 2014 – wyprawa do Portugalii i południowej Hiszpanii Trasa: (ponad 2000 km) Faro – Lizbona – Alcobaca – Batalha – Coimbra – Fatima – Evora – Kordoba – Kadyks – Gibraltar – Sewilla – Silves Mój pierwotny plan podążania głównie śladami Wielkich Odkrywców uległ modyfikacji czyli rozszerzeniu z tzw. niezależnych przyczyn i chwała mu […]