Prezentacja Marka Passio, będąca próbą odczytania alegorii trylogii „Matrix”, stanowi zarazem próbę dotarcia do sedna przesłania dzieła braci Wachowskich. Jako wnikliwy badacz i poszukiwacz prawdy o rzeczywistości, Passio proponuje jedną z możliwych, ale nie ostatecznych interpretacji, zarazem przedstawiając podejście odmienne od zwyczajowych recenzji serwowanych przez miłośników filmu. Podkreśla bowiem rolę trzech aspektów świadomości człowieka, których współdziałanie jest kluczem do uwolnienia się z okowów kłamstw i zniewolenia przez system, otwierając mu bramę do oświecenia. Ważnym elementem uwypuklonym w wykładzie jest siła woli (charakteru), lecz mądrość i działanie nie zrealizują się bez spajającej je mocy miłości, troski i współczucia. To właśnie dzięki niej może dojść do ocalenia serca, które czyni ludzi zdolnymi do przezwyciężania barier w drodze do celu, jakim jest pojednanie podzielonego umysłu i transformacja ku wyższym poziomom świadomości.
Eksplorując symbolikę „Matrixa”, Mark Passio umacnia nas w przekonaniu, że nie jesteśmy pozbawieni wolnej woli, ani też nie musimy żyć ograniczeni deterministycznymi modelami rzeczywistości. Istotnym wyznacznikiem naszego człowieczeństwa jest kwestia wyboru, czego nie mógł pojąć agent Smith w końcowej scenie walki z Neo. Jednakże, co u niektórych może wywołać konsternację, autor kończy swoje wywody takim oto wnioskiem: jeżeli wystarczająca liczba ludzi nie przebudzi się do prawdy, to aby dokonać zmiany w świecie konieczna będzie ofiara, poświęcenie najwyższej próby, poprzez które Jeden lub garstka zawalczy o wolność dla wielu. Konieczny będzie gest miłości podobny do tego, który czyni Neo w finałowej scenie „Matrix Rewolucje”, ocalając Syjon. Ciekawie poprowadzony wykład Marka z pewnością pobudzi do nowych refleksji tych, którzy chcą widzieć w tym kultowym już obrazie coś więcej niż tylko dobry film gatunku science-fiction.

– AcuraJJ –

Tłumaczenie prezentacji Marka Passio „‚Matrix’ Decoded” – moje; korekta i synchronizacja – AcuraJJ (Jarek)