test_czlowiek_640x320

Hiperfizyka to stosunkowo nowy model opisujący Wszechświat i zamieszkujące go istoty, przekazany Jackowi Czapiewskiemu oraz Joannie i Monice Rajskim – autorom książki „Między chaosem a świadomością: hiperfizyka” – przez istoty kosmiczne z 6 gęstości. Jak twierdzą autorzy, system pojęć i paradygmat przedstawiany zarówno w książce, jak i w cotygodniowych audycjach „Rozmowy zaawansowane” (nadawanych w telewizji Wolna Ludzkość) jest wynikiem odebranych przekazów, nauk oraz wieloletnich badań za pomocą narzędzi i zdolności wynikających z poziomu rozwoju ich świadomości i struktury przekraczającego znacznie obecne możliwości przeciętnego Ziemianina.

Książkę hiperfizyków, jak i cały model znam od lat kilku i uważam za niezmiernie ciekawe i wnoszące wiele do naszego rozumienia Wszechświata, choć nie zapominam, że oczywiście nie wyczerpuje on całości zagadnienia i jak każdy model jest pewnym przybliżeniem i interpretacją. Uwielbiam język hiperfizyki, który niepostrzeżenie wśliznął się na stałe do mojego języka i posługuję się czasem jej pojęciami tak naturalnie, że zapominam, iż mogą one być zaskakujące czy niezrozumiałe dla rozmówcy, który się z nią nie zetknął.

Co więc hiperfizyka wyjaśnia? Co ujmuje trafnie, a co pomija, a może zniekształca? W tym miejscu będę sobie nad tym rozmyślać i nawet trochę z nią polemizować. CDN…