Synchroniczności, strukturalizacja czasu i bliskość

Nieustannie fascynują mnie synchroniczności. W świadomości pojawia się temat i wystarczy poświęcić mu uwagę, a z brzucha rzeczywistości niczym z wulkanu wyrzucane są kolejne elementy. Sięgam po prostu po jakąś książkę i otwieram ją na właściwej stronie, obcy człowiek mówi do mnie coś znaczącego, co tematu dotyczy, znajduję obraz czy symbol, czy też przemówi do…