Rozwój – cóż to w ogóle jest?

Koncepcji rozwoju, tudzież koncepcji rozwoju człowieka jest tyle, że sama próba wymienienia ich i choćby krótkiego streszczenia byłaby przedsięwzięciem nad wyraz energochłonnym. Każda z koncepcji podchodzi do tematu przez pryzmat określonych pojęć, czy też kategorii zmiennych opisujących przedmiot pod pewnymi kątami, rzecz jasna pomijając inne. Na przykład psychologia rozwojowa przedstawia rozwój człowieka na linii czasu…