To

To jest Tym Co Jest pojawia się i dekonstruuje mnie dezaktualizuje rozbraja ze skłonności do słów To żyje mną i odbiera mi opowieści  wtedy ja nie mogę już być niczym zmyślonym bezbronna bezwiedna łagodnie osuwam się w Istnienie Jestem