Klasa średnia – piekło luksusowych niewolników

"Newsweek", nr 10/2014, artykuł "Piekło klasy średniej" - warstwy społeczeństwa polskiego, o przynależności do której decyduje przede wszystkim kryterium finansowe (stan majątkowy i zdolność kredytowa), ale też i takie czynniki jak pochodzenie, stosunek do edukacji, sieć rodzinna. Według autorów tekstu istnieje klasa średnia wyższa - ludzie sukcesu cieszący się wysokim statusem majątkowym i zorientowaniem na…