Medytacja moja miłość

Medytacja - termin pochodzący od łac. meditatio - zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł. Dziś pojęcie to rozszerza się również na praktyki samopoznania i samodoskonalenia. Te z kolei mogą obejmować procesy tak przeciwstawne jak koncentrowanie się na określonych myślach czy pojęciach (medytacja nad czymś, kontemplacja) lub też ćwiczenie uważności bez osądzania czy tworzenia konstrukcji myślowych…