Pułapki rozwoju, czyli guru, wcieleni kosmici i wow – widzę 4 gęstość!

Żyjemy w ciekawej rzeczywistości pełnej najróżniejszych zjawisk, również „ponadzmysłowych” i jeśli chodzi o te ostatnie, ludzie których spotykam ogólnie rzecz biorąc reprezentują jedno z dwóch podejść. Albo określają się jako twardo stąpający po ziemi i traktują owe jako należące do sfery wymysłów chorych umysłów, albo też są tych zjawisk mniej lub bardziej świadomi i pragną…