Pułapki rozwoju, czyli guru, wcieleni kosmici i wow – widzę 4 gęstość!

Żyjemy w ciekawej rzeczywistości pełnej najróżniejszych zjawisk, również „ponadzmysłowych” i jeśli chodzi o te ostatnie, ludzie których spotykam ogólnie rzecz biorąc reprezentują jedno z dwóch podejść. Albo określają się jako twardo stąpający po ziemi i traktują owe jako należące do sfery wymysłów chorych umysłów, albo też są tych zjawisk mniej lub bardziej świadomi i pragną…

Rozwój – cóż to w ogóle jest?

Koncepcji rozwoju, tudzież koncepcji rozwoju człowieka jest tyle, że sama próba wymienienia ich i choćby krótkiego streszczenia byłaby przedsięwzięciem nad wyraz energochłonnym. Każda z koncepcji podchodzi do tematu przez pryzmat określonych pojęć, czy też kategorii zmiennych opisujących przedmiot pod pewnymi kątami, rzecz jasna pomijając inne. Na przykład psychologia rozwojowa przedstawia rozwój człowieka na linii czasu…